Projektupplägg

Fullt utbyggd består ÖrUS av ca 60 musiker. Besättning: Stråk 10+8+6+5+3, träblås 3+3+3+3, bleckblås 4+3+3+1, slagverk timpani+3, harpa samt piano.

ÖrUS repeterar 1 ggn/vecka, 3 timmar varje gång. Några gånger per termin byts veckorepetitionerna med full orkesterbesättning ut mot stäm- eller sektionsrepetitioner. Läs mer om kursinnehåll för ÖrUS

20 musiker från Malmö SymfoniOrkester och Helsingborgs Symfoniorkester, i de flesta fall stämledarna i varje stämma, fungerar som handledare under stäm- och sektionsrepetitionerna. Under våren var även handledarna ansvariga för kammarmusikenprojekten som genomfördes då.Läs mer om ÖrUS handledare

P g a corona kunde inte ÖrUS repetera i full orkesterbesättning under våren -21. Istället genomfördes två kammarmusikproduktioner då musikerna fick möjlighet att spela kammarmusik under handledarnas ledning. Projekten avslutades med två konserter i St Petri kyrka. Läs mer ÖrUS orkesterveckor.

Ht-21 inleddes med en orkestervecka 2-8 augusti med avslutande konserter. Övriga produktioner som repeteras under ht-21 är en symfonikonsert i Palladium samt julkonsert på Malmö Live. Läs mer ÖrUS konserter....

Vid förfrågan kan musikerna i ÖrUS eventuellt få individuell undervisning av Malmö Musikhögskolas pedagoger alternativt av någon musiker från MSO eller HSO. Denna undervisning ingår inte i orkesterverksamheten, men kan erbjudas inom ramen för Malmö Nya Musikkonservatoriums verksamhet.

Konsertbesök på någon konsert med Malmö SymfoniOrkester kan också anordnas.

Antagning till ÖrUS sker genom att Du skickar in ett ljudprov där Du spelar valfritt musikverk från den klassiska repertoaren med eller utan ackompanjemang. Dirigent, VD från Malmö Nya Musikkonservatorium AB samt handledare från MSO/HSO lyssnar på inskickat ljudprov och bedömer vilka som antas till orkestern. Läs mer om antagning till ÖrUS.

Orkestern för unga symfoniker

Välkommen med din ansökan!

ÖrUS är en permanent orkester som har många roliga och utvecklande konsertprojekt på programmet. Under 2021/2022 planeras konserter i bl a Malmö Lives fantastiska konsertsal.

© 2020 En Grafiker