Projektupplägg

För närvarande består ÖrUS av ca 40 musiker i åldern 13-25 år. Orkestern arbetar med 4-5 konsertproduktioner per år av olika slag.

ÖrUS repeterar kontinuerligt under läsåret, 3 timmar varje gång företrädesvis på söndagar. Fr o m ht-2022 kommer ÖrUS att arbeta mer i projektform. Några gånger per termin läggs stäm- och sektionsrepetitioner med handledare från MSO och HSO in i schemat. Läs mer om kursinnehåll för ÖrUS

20 musiker från Malmö SymfoniOrkester och Helsingborgs Symfoniorkester, i de flesta fall stämledarna i varje stämma, fungerar som handledare under stäm- och sektionsrepetitionerna. Handledarna ansvarar även för kammarmusikprojekt som genomförs då och då.Läs mer om ÖrUS handledare

I verksamheten ingår också orkesterveckor emellanåt för att sörja för ökat samspel och social samvaro. https://orus.se/Om-Orus/Orkesterveckor/

Vid förfrågan kan musikerna i ÖrUS eventuellt få individuell undervisning av Malmö Musikhögskolas pedagoger alternativt av någon musiker från MSO eller HSO. Denna undervisning ingår inte i orkesterverksamheten, men kan erbjudas inom ramen för Malmö Nya Musikkonservatoriums verksamhet.

Konsertbesök på någon konsert med Malmö SymfoniOrkester kan också anordnas.

Antagning till ÖrUS sker genom att Du skickar in ett ljudprov där Du spelar valfritt musikverk från den klassiska repertoaren med eller utan ackompanjemang. Dirigent, VD från Malmö Nya Musikkonservatorium AB samt handledare från MSO/HSO lyssnar på inskickat ljudprov och bedömer vilka som antas till orkestern. Läs mer om antagning till ÖrUS.

Orkestern för unga symfoniker

Välkommen med din ansökan!

ÖrUS är en permanent orkester som har många roliga och utvecklande konsertprojekt på programmet.

© 2020 En Grafiker