Ingen orkestervecka planeras för närvarande under ht-23**

Anmälan till orkesterkurs 1-7 augusti!

Fyll i anmälan nedan.

Verk, kompositör och ev sats.

Om ni har ett YouTube eller Vimeo klipp kan ni skriva webbadressen här.

Personuppgiftspolicy Malmö Nya Musikkonservatorium/Öresunds Unga Symfoniker.

Vi behöver hantera elevens/orkestermedlemmens (samt målsmans personuppgifter för omyndig orkestermedlem) personuppgifter för att:

Administrera antagning till musikundervisning/orkestern.
Administrera fakturering av avgifter.
Kunna kommunicera med eleverna/orkestermedlemmarna.
Administrera konserter och föreställningar.
Administrera turnéer och liknande.


Så behandlar vi dina/era personuppgifter.

Vissa uppgifter om dig kommer vi att lämna till dem t ex lärare och handledare, som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation. Exempel på uppgifter är namn, kontaktuppgifter, dokumentation under antagningsprocessen, eventuell information om allergier och annan hälsoinformation som är nödvändig för verksamheten t ex vid konserter, orkesterveckor och turnéer.

När du kommunicerar med oss hanterar vi de personuppgifter som du lämnat till oss, till exempel namn och kontaktuppgifter, för att vi ska kunna besvara din fråga, synpunkt eller ärende. Vi använder också uppgifterna för att informera eleverna/orkestermedlemmarna om skolans/orkesterns verksamhet. Vi lämnar inte personuppgifter vidare.

Verksamheten kommer att inhämta samtycke där det behövs, till exempel för foto, film och ljudupptagningar i samband med konserter och föreställningar.

Verksamheten använder kontaktuppgifterna vid utskick av nyhetsbrev o dyl om du/ni inte avsäger dig/er detta.

När vi inte längre behöver personuppgifterna, till exempel om du avslutar din medverkan i Öresunds Unga Symfoniker eller slutar ta lektioner på Malmö Nya Musikkonservatorium, så kommer uppgifterna att tas bort.


Dina/era rättigheter

Som kund och/eller vårdnadshavare har du rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför verksamheten behöver dem och hur länge uppgifterna används innan de tas bort.

Du har rätt till att få dina eller ditt barns personuppgifter ändrade om de är felaktiga och även komplettera med uppgifter om det är något som saknas. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med VD för Malmö Nya Musikkonservatorium, Kerstin Karlsson, kerstin.karlsson@orus.se

Skickar...