Villkor

Musiker/student som blivit antagen till Öresunds Unga Symfoniker (alt. målsman till minderårig musiker) förbinder sig att erlägga terminsavgift.

Möjlighet till delbetalning finns.

Faktura skickas ut.

Terminsavgiften återbetalas ej om student tackat ja till platsen.

Om student önskar avsluta sin medverkan i orkestern lämnas besked om detta senast 1 månad före beräknat avslut. Detta för att rekrytering av ny musiker ska kunna göras i god tid.

Student som ev. börjar mitt i terminen får reducerad avgift.

Orkesterns verksamhet följer ett separat schema och all verksamhet ingår i terminsavgiften.

Antagen student förbinder sig att vara med i all ÖrUS verksamhet. Eventuell planerad frånvaro meddelas i mycket god tid så att vikarie kan anskaffas.

Orkestern för unga symfoniker

Välkommen med din ansökan!

ÖrUS är en permanent orkester som har många roliga och utvecklande konsertprojekt på programmet.

© 2020 En Grafiker